Mesafeli Satış Sözleşmesi


Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
Satış sözleşmesi, Gri Kozalak ile müşteri arasındaki sanal ortamda satış sözleşmesidir.

MADDE 1. TARAFLAR

1.1 Satıcı Bilgileri
Unvan: Gri Kozalak Ahşap Metal San. Ve Tic. Ltd. Şti.   (Bundan böyle “Gri Kozalak” veya “SATICI” olarak anılacaktır.) Adres: Güzelyalı Mahallesi Sahil Bulvarı no:997B Pendik/İSTANBUL  Telefon: +90 216 507 20 72 Ürün İade Adresi: Güzelyalı Mahallesi Sahil Bulvarı no:997B Pendik/İSTANBUL Gri Kozalak  İadenizi, sipariş numaranız ile PTT Kargo aracılığıyla gönderebilirsiniz. E-Mail: [email protected]

1.2 Alıcı Bilgileri:
Tüm gerçek kişiler “grikozlak.com” internet sitesi veya Gri Kozalak’ın  mobil uygulaması üzerinden üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda işbu Satış Sözleşmesi’ni okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar. Gri Kozalak’ın e-ticaret mağazası olan “grikozlak.com” internet sitesine veya Gri Kozalak’ın mobil uygulamasına üye olup alışveriş yapan tüm gerçek kişiler bundan sonra "ALICI" veya "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır. İşbu Satış Sözleşmesi, Gri Kozalak ile Müşteri arasında akdedilen sanal ortamda yapılmış olan bir sözleşmedir.

MADDE 2. SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Satış Sözleşmesi’nin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait “www.grikozlak.com” adresli internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) veya Gri Kozalak’ın Mobil Uygulaması’ndan (“Mobil Uygulama”) elektronik ortamda sipariş verdiği, İnternet Sitesi’nde veya Mobil Uygulama’da yer alan nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/ürünleri sipariş verdiğini işbu Satış Sözleşmesi hükümlerince kabul ve beyan eder. İnternet Sitesi’nin veya Mobil Uygulama’nın sayfaslarında yer alan ön bilgilendirme formu, kvkk politikası ve çerez politikası ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NE KONU ÜRÜN
İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan ürünün; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da belirtildiği gibi olup bu vaatler ALICI’ya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, İnternet Sitesi'nde veya Mobil Uygulama’da belirtiği şekilde işbu Satış Sözleşmesi konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatı ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. SATICI, İnternet Sitesi’nin veya Mobil Uygulama’nın ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, işbu Satış Sözleşmesi’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SATICI, işbu Satış Sözleşmesi’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, dolandırıcılık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.3. SATICI, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yayın tarihinde yürürlüğe girer. SATICI, ALICI’ya İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

4.4. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama SATICI’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. SATICI, bu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. SATICI, ALICI’nın geçiş yapacağı internet sitelerinin içeriğinden ve/veya bu internet siteleri tarafından ALICI’dan talep edilecek olan kişisel veri niteliğinden, verilerin paylaşılmasından, işlenmesinden ve aktarılmasından sorumlu değildir.

4.5. SATICI, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi ile Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, her türlü marka, İnternet Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm bilgilerin, verilerin, materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, işlenemez, çoğaltılamaz, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada veya herhangi bir mecrada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, SATICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

4.6. ALICI’nın kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4.7. İşbu Satış Sözleşmesi konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde veya Mobil Uygulama’da ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Madde 2’de gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo/gönderim ücreti, ALICI tarafından karşılanacak olup ALICI’nın siparişine ilişkin faturasına SATICI tarafından “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

4.8. İşbu Satış Sözleşmesi’nin 4.7. maddesi saklı kalmak koşulu ile kargo bedeli ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedeli sipariş tutarına eklenmekte ve ALICI tarafından ödenmektedir. Kargo bedeline ilişkin olarak yapılan kampanyalar SATICI’nın inisiyatifindedir. Tek bir sipariş kapsamında birlikte satılan ürünlerde kargonun ücretsiz olacağı belirtilmiş ise, ürünlerden birinin iade edilmesi halinde iade edilmeyen ürünün kargo bedeli ALICI’dan tahsil edilir. SATICI’nın ilgili kargo bedelini varsa ALICI’ya yapacağı iade ödemelerinden mahsup hakkı saklıdır.

4.9. Teslimatı yapacak kargo şirketinin ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI’nın ürünü, SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

4.11. Ürünün(lerin) ALICI’ya gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.12. SATICI, işbu Satış Sözleşmesi konusu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.13. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde İşbu Satış Sözleşmesi konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan bu durumu ALICI’ya bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. SATICI, ödenen bedel ve varsa belgelerin süresi içerisinde ALICI’ya iadesini gerçekleştirmesi sonrasında başkaca bir bedel ve/veya tazminat ödeme zorunluluğunda değildir. SATICI’nın sorumluluğu, bedelin iadesi ile sona erer ve başkaca bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu doğmaz. Özellikle, satın alınan ürünün stokta kalmaması ya da hasarlı olmayan ve gönderime uygun ürünlerin olmaması nedeniyle işbu Satış Sözleşmesi’nin ifa edilemediği durumda, SATICI, bedel iadesi ve ilgili belgelerin iadesini yaparak sözleşme ilişkisini sonlandırabilir. Bu işlem dolayısıyla SATICI’nın hiçbir hukuki ya da cezai sorumluluğu olamaz.

4.14. Ürünün(lerin) tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade etmesi zorunludur. Aksi halde, ALICI kendisi aleyhine her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından, ALICI'nın satış bedelini bankalar ve finansman kuruluşlarından sahibi bulunduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği ürün satışları işbu Satış Sözleşmesi’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde işbu Satış Sözleşmesi’ni fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık %5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

4.15. ALICI tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin SATICI’nın hizmet aldığı tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde, SATICI’nın ALICI’nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

4.16. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile işbu Satış Sözleşmesi’ne konu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine ürünü(leri) satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tek seferde ödenir.

4.17. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün(ler) tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini peşinen kabul etmektedir.

4.18. SATICI, İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. ALICI’nın ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırında kalan yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.

4.19. ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (üç) hatalı şifre girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde SATICI, ALICI’dan kimlik ve kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek hakkına sahiptir. İşbu bilgi ve belgelerin ALICI tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması halinde SATICI, ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli altında kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

4.20. Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

4.21. ALICI İnternet Sitesinde ve Mobil Uygulama üzerinde satışa sunulan Ürünler içerisinde Ürün seçimi yaparken, ürünün özelliklerini, zamanla doğal yapısından kaynaklanabilecek hususlarını dikkatlice değerlendirmesi gerekmektedir. Ürünlerimizin bazıları ahşaptan üretilmiştir. Her ağaç desen, doku, renk tonu ve damar yapısı bakımından farklıdır. Bu farklılıklar her Gri Kozalak ürününün diğerinden farklı bir kimlikle doğmasını sağlar. Kılcal ahşap çatlakları, kurt yenikleri ve ağacın doğal formunu değiştiren çevresel etkenler (mevsimsel deformasyonlar) ağacın natürelliğini yansıtan özelliklerdir. Ahşabın korunması ahşap üzerine uygulanan %100 organik yağ ile sağlanmıştır. Yapı itibari ile bu organik yağlar kimyasallara, asidik sıvılara, temizleyicilere, darbelere, direkt ateş temasına, sürtünmelere ve yüksek sıcaklıktaki (fincan, tencere vb.) malzemelere karşı hassastır. Bu gibi hususları ürünün ayıplı olduğu anlamına gelmediğini, ürünün niteliğinden kaynaklı olarak oluştuğunun bilinmesini, bu gibi sebeplerden kaynaklı olarak zamanla ortaya çıkan sebeplerden iade şartları kapsamında olmadığını ALICI olarak kabul, beyan etmiştir. 

Sizler için en kuru ve dayanıklı ağaçları işliyoruz. Yine de ahşabın en büyük düşmanları olan su, ateş, nem ve güneş ürününüzü korumanız gereken etkenlerdir. Yağlar ile bitişi yapılan mobilyalara kolayca bakım yapılabilir. Yüzey üzerine zımpara işleminden sonra tekrar yağlama rahatlıkla uygulanabilir. Bu sayede kullanıma bağlı oluşacak hatalar, izler ve lekeler kaybedilebilir ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
 
MADDE 5. CAYMA HAKKI
5.1. ALICI, işbu Satış Sözleşmesi konusu ürünün(lerin) kendisine veya bildirdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması halinde iade ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu ve İnternet Sitesi/Mobil Uygulama üzerinden MÜŞTERİ’ye duyuracağı kargo firması ile iade edilmelidir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar, ürünün(lerin) SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade gönderilmesi halinde SATICI’ya aittir.

5.2. Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu ve ALICI’ya bildirilen kargo firması ile gönderilmemesi halinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürün İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yayınlanmış olan önbilgiler gereğince kullanılmamış olması, ürüne ilişkin fatura aslının iadesi ve ürünün 4. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı kullanımına uygun ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde,
Üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürüne ilişkin kurumsal fatura kesilmiş, ürün iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır), İade formu, Cayma hakkı bildiriminin yapılmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’nın birinci maddede belirtilen ürün iade adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

5.3. SATICI, ALICI’nın cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün kapsamında yapılmış tüm ödemeleri ALICI’ya iade edecektir.

5.4. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır. Faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde SATICI'ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.

5.5. ALICI, sair mevzuat gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

MADDE 6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI, 27.11.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi çerçevesinde aşağıdaki ürünler kapsamında cayma hakkını kullanamaz:
Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin ürünler
ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler
Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler
Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar ürünleri
Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayın ürünleri
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi ürünler
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler

MADDE 7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar için Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Satış Sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Satış Sözleşmesi’nde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 8. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
Alıcı, işbu Satış Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9. YÜRÜRLÜK
9 (dokuz) maddeden ibaret bu Satış Sözleşmesi, Taraflarca okunmuş, ALICI tarafından İnternet Sitesi’ne veya Mobil Uygulama’ya üyelik işlemlerini gerçekleştirildiği anda elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.